Υδραυλικά

  • Σύνδεση νέων παροχών ύδρευσης από τον μετρητή του νερού μέχρι και τις τελικές καταναλώσεις
  • Ανάπτυξη δικτύου ύδρευσης με μονοσωλήνιο σύστημα (με πίνακα) ή με διακλαδώσεις (κλασσικό)
  • Τοποθέτηση, επισκευή ή αντικατάσταση μπαταριών, θερμοσιφώνων και ειδών υγιεινής
  • Τοποθέτηση ηλεκτρικού θερμοσιφώνου, ηλιακού ή μπόιλερ
  • Τοποθέτηση προστατευτικών εξαρτημάτων όπως μειωτή πίεσης, αντιπληγματικό, δοχείο διαστολής σε εγκαταστάσεις που παρουσιάζουν προβλήματα
  • Εγκατάσταση δεξαμενής και πιεστικού σε περιοχές με μειωμένη πίεση νερού (επαρχία)

Εγκαταστάσεις θέρμανσης

  • Μελέτη των απαιτήσεων του χώρου
  • Εγκατάσταση λεβητοστασίου, δικτύου σωληνώσεων (μονοσωλήνιο, δισωλήνιο) και θερμαντικών σωμάτων
  • Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης
  • Τροποποίηση εγκατάστασης θέρμανσης για κάλυψη νέων απαιτήσεων

Αποχέτευση

  • Ανάπτυξη δικτύου αποχέτευσης από το μπάνιο και την κουζίνα έως το τελικό σημείο όδευσης των λυμάτων
  • Συντήρηση – καθαρισμός σωληνώσεων αποχέτευσης, σιφωνιών, φρεατίων και μηχανοσιφώνων
  • Τοποθέτηση αντλιών και φρεατίων για όμβρια και λύματα
  • Εγκατάσταση υδρορροών από την ταράτσα και τα μπαλκόνια μέχρι το ρείθρο του πεζοδρομίου
  • Επισκευή ή αντικατάσταση φθαρμένων μερών μεταλλικής υδρορροής ή σπασμένων μερών πλαστικής υδρορροής